Koła TAI CHI
TAI CHI
Koła TAI CHITAI CHI

Koła Tai Chi

Urządzenie to wzmacnia mięśnie kończyn górnych oraz obręczy barkowych.

KARTA PRODUKTU (PL)
(Karta montażu)

SKU: TEL011-3(2). | .

Wymiary (dł x szer x wys): 103 x 111 x 174 cm
Strefa bezpieczeństwa (dł x szer): 403 x 411 cm